top of page
Pharmacy-ivory.png

FARMAAJO

pharmacy technician grabbing prescriptions for patient
  • Dawadaada waxa la buuxin doonaa isla MAALINTAAS

  • Shaqaalahayada farmashiyaha ayaa si toos ah ula xiriiri kara adeeg bixiyahaaga

  • Daawayntaada si dhakhso ah ayaa loo buuxin doonaa iyada oo aan lahayn joogsi dheeraad ah markaad guriga ku sii socoto

  • Buuxinta waxaa si ammaan ah oo habboon looga codsan karaa marinka bukaanka ee Salud

  • Farmashiyaha Salud wuxuu aqbalaa dhammaan qorshooyinka caymiska wuxuuna dammaanad qaadayaa qiimaha ugu hooseeya

SAACADAHA FARMAAJO & MACLUUMAADKA XIRIIRKA

Salud wuxuu leeyahay SHAN farmashiye halkaas oo aad ka heli karto qoraalkaaga isla MAALIN.

Fadlan naga soo wac su'aalo, si aad ugu wareejiso qoristaada, ama dib u buuxinta.

Brighton          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_         

1860 Egbert Street 

Magaalada Ganacsiga

6255 Quebec Parkway

Fort Collins Blue Spruce

1635 Buluugga Spruce Drive

Topsie_2[1].png
GrandpaJerry_3.png
bottom of page