top of page

NALA SOO XIRIIR

mobile phone.png

Si aad ballan u qabsato:  (303) 697-2583

Oo ay ku jiraan Khadka Kalkaalisada Saacadaha Kadib

Haddii aad leedahay xaalad degdeg ah, wac 911 isla markiiba.

Su'aalo Guud ama Faallo? Halkan nagala soo xidhiidh.

Foomkan waxa la eegaa toddobaad kasta, fadlan ha u isticmaalin foomkan arrimaha caafimaadka la xidhiidha ama xaaladaha degdegga ah. Haddii aad qabto xaalad degdeg ah, wac 911 isla markiiba. 

Farmashiyaha: (720) 322-9445

Su'aalaha Farmashiyaha, si aad u wareejiso daawadaada, ama dib u buuxin.

Biilasha:  (833) 537-2583

Diiwaanada caafimaadka: Phone  (303) 820-4700

        Fax  _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    ( 303) 227-6426

Soo deji Foomka Fasaxa Macluumaadka Caafimaadka- ENGLISH ama Isbaanish

Fadlan fakis ama ku dir foomkaaga ciwaanka ku qoran foomka siideynta.

Xafiiska Maamulka: (303) 892-6401

Su'aalaha ku saabsan Shaqada, Layliga ama Fursadaha Tababarka?: (720) 322-9499

bottom of page