top of page
syringe.png

Ilaha tallaalka COVID

Fahamka Sida COVID-19 Talaalku u Shaqeeyaan
Xaqiijinta Badbaadada Tallaalka COVID-19 gudaha Mareykanka 
Faa'iidooyinka Helitaanka Tallaalka COVID-19
8 shay oo ay tahay inaad ka ogaato barnaamijka tallaalka COVID-19 ee Maraykanka
Xaqiiqooyinka Ku Saabsan Tallaalka COVID-19
bottom of page